Privacy STATEMENT

De Nijmeegse vereniging THUNK!, met KvK-nummer 09186824, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.thunk.nl
info@thunk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
THUNK! verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website. Stuur je een e-mail naar info@thunk.nl, of gebruik je het contactformulier op onze website? Dan gaat je bericht naar het persoonlijke e-mailadres van elk lid van THUNK!

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
THUNK! verwerkt jouw persoonsgegevens om onze diensten op de juiste wijze te kunnen uitvoeren.
De grondslagen zijn:
– Toestemming van de betrokken persoon.
– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Hoe persoonsgegevens worden bewaard
Van elke (aanvraag voor) dienstverlening wordt door THUNK! een dossier gemaakt in een beveiligde online omgeving. Ook na de dienstverlening wordt dit dossier bewaard, zodat we eerdere communicatie terug kunnen vinden wanneer opdrachtgevers opnieuw of alsnog van onze diensten gebruik willen maken. We gebruiken die gegevens alleen voor het verstrekken van informatie of het (maken van een overeenkomst voor) het leveren van overeengekomen diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
THUNK! verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze (potentiële) overeenkomst met jou. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat wij persoonsgegevens doorgeven aan een licht- of geluidsbedrijf waar wij mee werken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
THUNK! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door THUNK! Dit kan door een e-mail te sturen naar info@thunk.nl.
THUNK! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/n … ns/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
THUNK! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij voor onze online omgeving gebruik van een beveiligde verbinding en persoonlijke accounts. Personen die geen lid meer zijn van THUNK! wordt de toegang tot deze omgeving ontzegd. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via info@thunk.nl